Kurser på forskarnivå

Höst 2019

Kurser

Vår 2020

Kurser

Introduktionskurs för doktoranderIntroductory Course for PhD StudentsAtt
 söka forskningsmedelWriting Proposals for Research 
GrantsHälsoinnovation entreprenörskap och nyttiggörandeHealth Innovation
 Entrepreneurship and UtilizationHälsoinnovation teori och metod Health 
Innovation Theory and MethodsKarriäraktiviteter för doktoranderCareer 
activities for PhD students