Sök

Kurser på forskarnivå

Höst 2022

Kurser

Vår 2022

Kurser

Höst 2021

Kurser

Att söka forskningsmedel

2 hp

Anmälan stängd

Under kursen kommer studenten att utveckla sin förmåga att söka forskningsfinansiering. Utifrån egna erfarenheter kommer...

Forskningsetik

3 hp

Anmälan stängd

I kursen diskuteras etiska grundprinciper, god forskningssed, aktuella nationella och internationella regelverk för forskning...

Företagsstyrning i offentliga och privata organisationer

7,5 hp

Anmälan stängd

Kursens mål är att ge doktoranden fördjupade kunskaper om företagsstyrning som forskningsfält inom företagsekonomi och...

Hälsa och livsstil I

7,5 hp

Anmälan stängd

Kursen i Hälsa och livsstil I, har ett fokus på teorier och kunskapstraditioner inom samhälls- och beteendevetenskap,...

Introduktion till innovationsvetenskap

7,5 hp

Anmälan stängd

Denna kurs ger doktoranden kunskap om vetenskaplig litteratur och forskning om innovationer. Kursen ger inblick i hur studiet...

Legitimering av nya branscher och nya internationella företag

5 hp

Anmälan stängd

Kursens mål är att doktoranden utvecklar fördjupad kunskap om teorier och centrala bidrag inom forskning som behandlar...

Litteraturstudier inom forskningsområdet hälsa och livsstil

5 hp

Anmälan stängd

Kursens syftar till att deltagarna genom självständiga litteraturstudier ska tillägna sig fördjupad kunskap inom...

Litteraturstudier inom forskningsområdet hälsa och livsstil

7,5 hp

Anmälan stängd

Kursens syftar till att deltagarna genom självständiga litteraturstudier ska tillägna sig fördjupad kunskap inom...

Vetenskapsteori

4,5 hp

Anmälan stängd

I kursen fördjupas kunskaper kring centrala vetenskapsteoretiska perspektiv och frågeställningar inom samhällsvetenskaplig,...