Allmänna studieplaner för ämnen på forskarnivå

Här hittar du de senaste versionerna av de allmänna studieplanerna för ämnen på forskarnivå. Du kan också hitta tidigare versioner av studieplanerna inom respektive ämne.

Senaste versioner av de allmänna studieplanerna

Forskarutbildningsområdet hälsa och livsstil

Forskarutbildningsområdet informationsteknologi

Forskarutbildningsområdet innovationsvetenskap

uppdaterad

2019-10-31

Kontakt

Dela