Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

CIEL:s syfte är att utveckla forskning och kunskaper om innovation, entreprenörskap och regionalt lärande. Med forskning inom områden som berör nya, små och medelstora företags utveckling fokuseras frågor om, och analys av, innovations- och produktutvecklingsarbete, strategi och ledning, entreprenörskap, marknadsföring, finansiering, organisering, styrning (governance) och internationalisering.

Om CIEL

CIEL är en av två forskningsmiljöer vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.

Målet för miljön är att skapa möjligheter för internationellt framstående forskning kring innovation, entreprenörskap och lärande.

Forskningsmiljön är indelad i fyra forskargrupper:

  • Business Model Innovation (BMI)
  • Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER)
  • Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN)
  • Sustainability, Innovation and Management in Building (SIMB)

Gruppernas verksamhet överlappar till viss del varandra, och samhörigheten inom forskningsmiljön främjar tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

CIEL:s seminarieserie: Innovation, organizational change and industrial transformation

Seminarierna hålls på engelska.

Plats: O339B
Tid: tisdagar klockan 08.45–09.45

5 juni
Gästföreläsning med Prof. Dr. Florian Lüdeke-Freund, Chair Corporate Sustainability, ESCP Europe Business School, Berlin, Germany

17 september
Problematization and gap spotting in research.

1 oktober
Flourishing

22 oktober
Systematic combining

5 november
Innovation ecosystems

26 november
Data tree and coding

5 december
Business Model Innovation
OBS: det här seminariet hålls på en torsdag, klockan 14.00–15.00

5 december
OBS: det här seminariet hålls på en torsdag, klockan i rum O124
Öppen föreläsning med Yuliya Snihur, Professor of Strategy, Toulouse Business School, France.

Tidigare seminarier

CIEL seminar series: Innovation, organizational change and industrial transformation, 2018PDF

CIEL seminar series: Innovation, organizational change and industrial transformation, 2017PDF

Seminarieserie: Publishing in Academic Journals

CIEL bjuder in till en seminarieserie om publicering i akademiska tidskrifter. Syftet med seminarierna är att visa exempel på framgångsrika strateger för att publiceras i akademiska tidskrifter. Seminarieserien bjuder på erfarenheter från forskare som har publicerat olika typer av artiklar, med olika forskningsdesign och i olika typer av akademiska tidskrifter.

Lunchseminarierna är ett försök att täcka in några av publiceringsprocessens utmaningar. Seminarieserien kommer också att täcka utmaningen att upprätthålla ett kontinuerligt flöde av publikationer över tid

19 november
12.15–13.00, rum N357
Prof. James Barlow – “Publishing in Policy Journals”

9 december
12.15–13.00, rum O339B
Prof. Jonas Gabrielsson – “Publishing in Management Journals”

Januari – TBD
Prof. Göran Svensson – “Maintaining a Continuous Publishing Agenda through Time”

Februari – TBD
Associate Prof. Maya Hoveskog – “Publishing in Niche Journals”

Mars – TBD
Assistant Prof. Ulf Ågerup – “Publishing Experimental Designs”

April – TBD
Prof. Svante Andersson – “Publishing Comparative Case Studies”

Maj – TBD
Prof. Jeaneth Johansson – “Publishing in Entrepreneurship Journals”

Juni – TBD
Associate Prof. Kristian Widén

Senaste forskningsnyheterna från CIEL på Samspel

Business Model Innovation (BMI)

Forskningsgruppen BMI undersöker hur affärsmodellsinnovationer kan hjälpa företag att skapa, ta tillvara och utnyttja innovationer samt bidra till tillväxt och hållbarhet.

Affärsmodeller är ofta nyckel till företags innovationsförmåga, konkurrenskraft och hållbara tillväxt. Affärsmodellen förklarar hur företaget i fråga verkar för att skapa värde, och hur det identifierar konkurrens. Affärsmodellen är helt enkelt det som talar om hur företaget gör för att skapa och fånga värden som sedan kan fördelas i verksamheten.

Centre for International Marketing and Entrepreneurship Research (CIMER)

Den ökade globaliseringen (med minskade handelshinder, ny transport- och kommunikationsteknologi, samt betydelsen av nya tillväxtmarknader) medför att internationalisering (vad gäller försäljning, inköp, produktion och kunskapsutbyte) blir en viktig fråga för företag och andra aktörer i samhället.

För att säkerställa en uthållig ekonomisk utveckling är kunskap om internationalisering, marknadsföring, entreprenörskap och tillväxt nödvändiga byggstenar. Internationalisering kan leda till ett ökat välstånd genom att jordens gemensamma resurser kan användas på ett bättre sätt. Obalans i maktförhållande kan dock medföra att värdeskapandet kan fördelas på ett ojämlikt vis.

Mer kunskap behövs för att förstå globaliseringens positiva och negativa effekter på både företags- och samhällsnivå.

Aktuella projekt

  • Leen to be seen

Knowledge Entrepreneurship and Enterprise Research (KEEN)

Forskningsgruppen KEEN bedriver ekonomiskt orienterad forskning kring entreprenörskap och innovationer. Forskningen kopplar samman områden som organisation och ledarskap, redovisning, finansiering, marknadsföring, strategi och nationalekonomi, och en stor del av forskningsprojekten är aktörsnära och bedrivs i samverkan med regionala eller nationella samarbetspartners.

KEEN:s forskning fokuserar på entreprenöriella och affärsskapande initiativ i nya och etablerade företag, vilket inkluderar studieområden som identifiering och exploatering av nya affärsmöjligheter, organisering av FoU och ny teknik, produkt- och marknadsintroduktioner, entreprenöriella förändrings- och lärandeprocesser, samt innovationsledning och innovationsekonomi. Forskningsgruppen fokuserar även på forskning inom området Hälsoinnovation vilket är ett centralt område i högskolans profilering.

Sustainability, Innovation and Management in Building (SIMB)

Forskningsgruppen SIMB formulerar och genomför forskningsprojekt inom områden vars utveckling är nödvändig för den framtida byggsektorns framgång.

Gruppen forskar kring:

  • Förändring och innovationer i byggandet
  • Samverkansformer i byggprocessen
  • Det uthålliga byggandet

Byggsektorn omfattar ungefär 10 procent av Sveriges BNP, och den har en stark påverkan på vår miljö genom dess stora utnyttjande av naturresurser. Den ställs nu också inför ett starkt krav på tillväxt, eftersom det finns stor efterfrågan på bostäder och infrastruktur. Byggsektorn har emellertid fått dåligt rykte på grund av problem med sjuka hus och hög kostnadsutveckling. Därför är den forskning som bedrivs inom SIMB viktig.

uppdaterad

2020-03-17

Kontakt

Dela

Kontakt