UEFA-studie: Psykologiska prediktorer för skada

Studiens mål är att undersöka huruvida de psykosociala variablerna ångest, stress orsakad av negativa livshändelser, emotionell och fysisk utmattning, svårigheter att glädjas åt framgångar, samt minskat engagemang i sporten, påverkar hur många dagar kvinnliga fotbollsspelare på elitnåvå missar på grund av skador.

Forskningsområde:

Projektperiod:

  • 2013–2016

Anslagsgivare:

  • Högskolan i Halmstad

Partner/samverkan:

  • Football Research Group, Linköpings universitet

Projektdeltagare:

uppdaterad

2019-10-31

Kontakt

Dela