Psychosocial predictors of dropout in youth football

Syftet med projektet är att undersöka om psykosociala faktorer påverkar att ungdomar fortsätter eller hoppar av sin idrott.

Forskningsområde:

Anslagsgivare:

  • Hallands Fotbollförbund
  • Skånes Fotbollförbund
  • Västergötlands Fotbollförbund
  • Svenska fotbollsförbundet

Projektdeltagare:

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt