Fotboll som hälsopromotiv aktivitet i sjukvården

Syftet med projektet är att undersöka effekterna av ett deltagande i fotbollsträning avseende både fysiologisk samt psykologisk funktion och hälsa i en population av personer med diagnostiserad depression

uppdaterad

2021-01-07

Kontakt

Dela