Fotboll som hälsopromotiv aktivitet i sjukvården

Syftet med projektet är att undersöka effekterna av ett deltagande i fotbollsträning avseende både fysiologisk samt psykologisk funktion och hälsa i en population av personer med diagnostiserad depression

uppdaterad

2020-05-13

Kontakt

Dela