Aktiv hela dagen - Samverkan och innovation för ökad delaktighet och tillgänglighet i ämnet idrott och hälsa.

Forskning påvisar att barn med funktionsnedsättning har sämre hälsotillstånd än barn utan funktionsnedsättning i Sverige. Skolan möter alla barn i den arena som bäst påverkar elever med funktionsnedsättningar i delaktighet i fysisk aktivitet och aktiv, hälsosam livsstil.

Projektet bidrar till ökad kunskap och förståelse kring viktiga faktorer som möjliggör att elever med funktionsnedsättning får förutsättningar till delaktighet i lärande om, genom och i fysisk aktivitet i idrott och hälsa. Det gör skillnad för barn med funktionsnedsättning i förbättrad hälsa, ökade självförväntningar och större tilltro till egna förmågor. Samverkan för hållbar kunskapsutveckling om barn med funktionsnedsättning och inkluderande undervisning skapar mervärden för skola, akademi, myndighet och näringsliv.

Om projektet:

Syftet är att genom samverkan och innovation bidra till utveckling och skapande av en utbildningsmodell för ökad tillgänglighet och delaktighet i undervisningen i idrott och hälsa. Det finns stort intresse att utveckla kunskap och metoder för utbildning av elever och lärare i skolan från ett inkluderande perspektiv. Samhällsaktörerna i projektet kompletterar varandra med olika kunskapsområden och investeringar. En viktig utgångspunkt är att på olika skolor beforska, lyssna till elevers röster, elevers lärande och inkludering för att hitta innovativa perspektiv att främja delaktighet och tillgänglighet.

Forskningsområde:

Projektperiod:

 • Ansökan inskickas höstterminen 2020

Anslagsgivare:

 • Vinnova-Utmaningsdriven Innovation Steg 1.

Partner/samverkan:

 • Högskolan i Halmstad
 • Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet
 • Skolverket
 • Specialpedagogiska Skolmyndigheten
 • Svenska Parasportförbundet
 • Skolforskningsinstitutet
 • Eleiko Group AB
 • Rantzows-Unisport AB
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Syd Dansk Universitet, Danmark, arkitekter m fl.

Projektdeltagare:

Länkar till publicerade artiklar

Ring, M., Kristén, L., & Klingvall-Arvidsson, B. (2017). Norms and materialities in physical education and health- ‘I feel that i cannot contribute enough in sport’, Sport, Education and Society, 24:4, 349-360

Kristén, L., & Ring, M. (2019). SwingPingis ‒ An innovative and norm critical physical activity aid for everyone, everywhere. European Journal of Adapted Physical Activity, 12, 12. https://doi:10.5507/euj.2019.013länk till annan webbplats

uppdaterad

2021-01-07

Kontakt

Dela