SLEEP – Sömnintervention för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Syftet är att undersöka sömn hos barn med ADHD och hur det påverkar barnets välbefinnande (longitudinell design) samt att utvärdera en sömnintervention med tyngdtäcke för barn med nydiagnostiserad ADHD och sömnbesvär (RCT design).

uppdaterad

2019-11-04

Kontakt

Dela