Newcomers: Hälsans betydelser i en integrationsinsats i civilsamhället för nyanlända HBTQ personer

En särskilt utsatt grupp av nyanlända är HBTQ-flyktingar där etnicitet bara är en av de maktordningar som spelar en roll för hälsan. Syftet med projektet Newcomers är därför att belysa och förstå hälsans betydelse i en integrationsinsats för nyanlända HBTQ-personer.

uppdaterad

2019-11-04

Kontakt

  • Ingen giltig användare vald.

Dela

Kontakt