Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning på arbetsmarknaden - framgångsfaktorer för förvärvsarbete och därmed minskat beroende av socialförsäkringen

Projektet handlar om unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning på arbetsmarknaden och att identifiera framgångsfaktorerna för förvärvsarbete och därmed minskat beroende av socialförsäkringen.

Syftet med projektet

En grupp unga vuxna som traditionellt sett varit beroende av socialförsäkringen för sin försörjning och haft betydande svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden är personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). Aktuell forskning baserad på ett nationellt heltäckande register visar att en minoritet, 22 procent (n=2747), återfinns i förvärvsarbete. Detta är dock en större andel än tidigare känt. Denna studies syfte är att identifiera framgångsfaktorer för de unga med intellektuell funktionsnedsättning som lyckats få och behålla ett förvärvsarbete. Genom analyser av faktorer som bidrar till erhållande, och behållande, av förvärvsarbete samt genom intervjuer med ett urval av arbetstagare med intellektuell funktionsnedsättning och deras arbetsgivare, kan framgångsfaktorer på olika nivåer identifieras. Dessa kunskaper kan omsättas i utveckling av insatser för att främja etablering på arbetsmarknaden och behållande av förvärvsarbete och därmed stärka gruppens möjligheter till ökad delaktighet i samhälle och minskat behov av socialförsäkringen.

Studien bygger empiriskt på 1) samkörning av ett register med i princip alla som gick ut gymnasiesärskolan i Sverige mellan 2001 och 2011 och relevanta register samt 2) intervjuer med arbetstagare med intellektuell funktionsnedsättning och deras arbetsgivare om deras erfarenheter.

Forskningsområde:

Projektperiod:

  • November 2019–juli 2022

Anslagsgivare:

Partner/samverkan:

Projektet är ett samarbete mellan forskargrupper på Högskolan i Halmstad och Karolinska Institutet.

Projektdeltagare:

uppdaterad

2019-10-11

Kontakt

Dela

Kontakt