Global studie om Covid-19 och personer med intellektuell funktionsnedsättning

Coronapandemin har under det senaste halvåret påverkat oss alla. Men kunskapen är mycket begränsad kring hur personer med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) påverkats. Vi saknar också kunskap kring effekter för deras föräldrar, syskon, god man och personal.

uppdaterad

2020-09-18

Kontakt

Dela

Kontakt