Aktiva medborgare?

Om hur gymnasiesärskolan realiserar demokratiuppdraget och förbereder eleverna inför inträdet i vuxenlivet

Syftet med projektet

En av gymnasiesärskolans centrala uppgifter är att förbereda elever med intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) för ett vuxenliv som aktiva medborgare med stort självbestämmande och ett reellt deltagande i samhällslivet. I projektet studeras och analyseras hur eleverna förbereds under skoltiden i att så självständigt som möjligt fatta beslut och bestämma över sina liv samt delta i demokratiska beslutsprocesser.

Forskningsområde:

Projektperiod:

  • 2016–2020

Anslagsgivare:

  • Stiftelsen Sävstaholm

Projektdeltagare:

uppdaterad

2021-04-21

Kontakt

Dela

Kontakt