Sök

Öppen föreläsning: Hopp kräver modiga handlingar

Marta Cuesta är professor i sociologi och har i 30 år forskat,
undervisat och kämpat för alla likas värde till stora delar
baserat på hennes egna erfarenheter av inkludering och
exkludering. Kärnan i Marta Cuestas forskning har alltid varit
en vision om rättvisa. I sin undervisning har hon inkluderat
det självbiografiska som ett pedagogiskt verktyg, för att bidra
med lärdomar som kan öka studenters medborgaransvar.

I samband med att Marta Cuesta nu går i pension, håller hon en
föreläsning om sin vision om rättvisa. Hon berättar också hur
hopp har illustrerat många av hennes livsval, både personliga
och professionella.