Sök

Licentiatseminarium - Rebeen Ali Hamad

Uppsatsens titel:
"Towards Reliable, Stable and Fast Learning for Smart Home Activity Recognition"

Licentiatseminariet kommer att hållas digitalt.

Opponent: Docent Katrin Jonsson, Umeå universitet
Examinator: Professor Mark Dougherty, Högskolan i Halmstad
Handledare: Professor Thorsteinn Rögnvaldsson, Högskolan i Halmstad

Välkommen!