Sök

Disputation Mikael Ahlborg

Avhandlingens titel: Social capital and inequalities in mental health among young adolescents in Sweden

Opponent: Professor Malin Eriksson, Umeå universitet

Huvudhandledare: Petra Svedberg, professor i omvårdnad

Välkomna!