Sök

Disputation - Dulce Goncalves

Den preliminära titeln på doktorsavhandlingen är: "Towards a holistic perspective on organizational agility in automotive startups driving digital innovation"

Disputationen kommer att ske både digitalt och på Högskolan. Plats och länk kommer att presenteras på denna sida så fort dessa är fastställda.

Opponent: Professor Maria Paasivaara, LUT University, Lahti

Ordförande: Professor Vaike Fors, Högskolan i Halmstad

Kommitté:
Professor Isabelle Reymen, Technische Universiteit Eindhoven
Professor Gustaf Juell-Skielse, Högskolan i Borås
Professor Helena Holmström Olsson, Malmö Universitet
Suppleant: Docent Andrea Resmini, Högskolan i Halmstad