Sök

Disputation - Dulce Goncalves

Titeln på doktorsavhandlingen är: "Organizational Agility and Digital Innovation Capability: The Case of Automotive Startups"

Disputationen kommer att ske både digitalt via Zoom och på Högskolan.
Zoom: https://hh-se.zoom.us/j/64820484303
Meeting ID= 648 2048 4303

Opponent: Professor Maria Paasivaara, LUT University, Lahti

Ordförande: Professor Vaike Fors, Högskolan i Halmstad

Kommitté:
Professor Isabelle Reymen, Technische Universiteit Eindhoven
Professor Gustaf Juell-Skielse, Högskolan i Borås
Professor Helena Holmström Olsson, Malmö Universitet
Suppleant: Docent Andrea Resmini, Högskolan i Halmstad