Akademisk högtid: installationsföreläsningar

De professorer som installeras på akademisk högtid den 12 november håller sin respektive installationsföreläsning. Dessutom håller hedersdoktor Bertil Allard, som ska promoveras, sin hedersdoktorsföreläsning. Föreläsningarna är öppna och livesänds också. Ingen anmälan. Fri entré. Välkommen!

PROGRAM

Tisdag 9 november
9.20-9.20: Välkommen och introduktion
Moderator: Kristina Ziegert, professor i omvårdnad och vice ordförande i rekryteringskommittén

9.30-10.00: Vaike Fors, professor i designetnografi
Design ethnography designing future digital technologies with instead of for people (föreläsningen hålls på engelska)

10.10-10.40: Catherine Legrand, professor i marin ekologi
Collaborations and societal challenges: Academic career killer or not? (föreläsningen hålls på engelska)

10.50-11.20: Åsa Andersson, professor i biomedicin
Ett immunsystem i balans

11.30-12.00: Marie Mattsson, professor i miljövetenskap
Föreläsningens titel meddelas senare.

13.00-13.40: Bertil Allard, hedersdoktor i innovationsvetenskap
Innovation om konsten att överskrida gränser
Moderator: Lina Lundgren, universitetslektor i biomekanik

13.45-13:55: Introduktion
Moderator: Kristina Ziegert, professor och vice ordförande i rekryteringskommittén

13.55-14.25: Thomas Magnusson, professor i innovationsvetenskap
Managing innovation for sustainability transitions (föreläsningen hålls på engelska)

14.25-14.40: paus

14.40-15.10: Kristian Widén, professor i innovationsvetenskap, fokus byggproduktion
Construction innovation collaboration for the future (föreläsningen hålls på engelska)

15.20-15.50: Fawzi Halila, professor i industriell organisation
Cirkulär ekonomi som drivkraft för affärsmodellinnovation