Är den svenska skogen grön? - Vi pratar om det

På senare tid har det svenska skogsbruket varit hett omdebatterad och ifrågasatt. Frågorna som har ställts är om det drivs på ett miljömässigt hållbart sett eller inte?

Vänder man sig till EU och utgår från den nya taxonomi som är tänkt att styra kapital till hållbara investeringar - som är ett delmål i att klara av EU:s klimatmål och den gröna given så var den lite diffus för det svenska skogsbruket eftersom att den såg ut att missgynna det, men förslaget har sedan ändrats efter de svenska påtryckningarna.

Frågan är fortfarande högst aktuell och kvar återstår: är skogen hållbar eller inte?

Välkommen att lyssna på ett samtal om den svenska skogen och hållbarhet. Deltar gör Per-Ola Ulvenblad, universitetsadjunkt vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet, på Högskolan i Halmstad.

Samtalet leds av Mattias Karlsson, politisk redaktör på Hallandsposten.
Samtalsserien: Vi pratar om det är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Hallandsposten, Europa Direkt Halland och Halmstads kommun.