Sista anmälningsdag vårterminen 2022

Den 15 oktober är sista dagen att söka till våra kurser och program för våren 2022. Du hittar mer information om vilka kurser du kan söka på vår webbplats eller antagning.se.