Disputation Monica Frick Alexandersson

Avhandlingstitel: Omsorg, välvilja och tystnadskultur. Diskursiva dilemman och strategier i lärarutbildningens undervisningspraktik i musik mot yngre åldrar.

Fakultetsopponent: Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Göteborgs universitet

Huvudhandledare: Professor emeritus Claes Ericsson
Bihandledare: Professor Monica Lindgren, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.

Monica Frick är till största del anställd vid Högskolan i Halmstad och har gjort sin doktorandutbildning vid Göteborgs universitet, Konstnärliga fakulteten-