Disputation Eva Berggren

Avhandlingens titel är "Students in Academic Entrepreneurship: Entrepreneurship Education and Key Actors Facilitating Student Start-ups in the University Context".

Ordförande för disputationsakten:
Fawzi Halila, docent, Högskolan i Halmstad

Betygsnämnd:
Lars Bengtsson, professor, Lunds Tekniska Högskola
Erik Lindberg, docent, Umeå Universitet
Maya Hoveskog, docent, Högskolan i Halmstad

Opponent:
Einar Rasmussen, professor, Nord University

Handledare:
Jeaneth Johansson, professor, Högskolan i Halmstad

Seminariet kommer att hållas i rum S1022 på Högskolan i Halmstad, men alla besökare hänvisas att delta digitalt via Zoom (länk läggs upp på denna sidan så snart som möjligt).