Konspirationsteorier, alternativa fakta och samhällsutmaningar

Vilka konsekvenser har konspirationsteorier för samhället och inte minst demokratin? I dag när informationsflödet är så stort är det viktigt att människor kan skapa sig en förståelse för omvärlden och kunna göra välgrundade beslut. Utvecklingen av konspirationsteorier är inte något nytt fenomen, men det har skett en stor ökning av exponeringen för, och spridandet av, desinformation och konspirationsteorier, speciellt på internet och sociala medier.