Licentiatseminarium - Alexander Galozy

Titeln på licentiatuppsatsen är "Data-driven personalized healthcare - Towards personalized interventions via reinforcement learning for Mobile Health"

Examinator: Josef Bigun, professor vid Högskolan i Halmstad
Opponent: Fredrik Johansson, Chalmers
Handledare: Slawomir Nowaczyk och Mattias Ohlsson, professorer vid Högskolan i Halmstad

Seminariet kommer att hållas i salen Wigforss på Högskolan i Halmstad, men alla besökare hänvisas att delta digitalt via Zoom (länk finns till höger).

Välkommen!