Frukostseminarium Hälsoinnovation

Under våren 2021 arrangerar Högskolan i Halmstad, Region Halland och Hallands kommuner frukostseminarier om den gemensamma satsningen i regionen på informationsdriven vård med specifikt fokus på kunskapsstyrning, uppföljning/analys och verksamhetsutveckling. Syftet med seminarieserien är att få möjlighet att mötas, nätverka och diskutera gemensamma utmaningar som kan ta oss framåt i utvecklingen av hälso- och sjukvården samt vård och omsorg i Halland. Evenemanget riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och forskare som är aktiva i Halland.

Seminarium 3: 21 april

Detta frukostseminarium handlar om hur vi kan främja verksamhetsutveckling av informationsdriven vård och hur resultatet för patienterna kan förbättras genom nya synsätt och arbetssätt. Du kommer också att få ta del av två empiriska forskningsprojekt som sker i Region Halland och en litteraturstudie med fokus på implementering av AI-teknologi i praktiken.

Lena Petersson, lektor vid Högskolan i Halmstad
Vilket arbete krävs för att implementera AI-lösningar inom hälso- och sjukvården för att förbättra hälsa och vårdkvalitet?

Daniel Tyskbo, forskare vid Högskolan i Halmstad
Hur ser intressenters behov, krav och preferenser ut för en framgångsrik implementering av AI- teknologi för att prediktera mortalitet hos äldre personer inom akutsjukvården?

Anmälan görs via länken till höger.

Välkommen!