Antagningsbesked hösten 2021

Den 16 juli kommer antagningsbeskeden för hösten 2021. Glöm inte att tacka ja till din plats på antagning.se senast den 23 juli!

Läs mer på hh.se/nystudent