Disputation Ellen Backman

Avhandlingens titel: Ordinary mealtimes under extraordinary circumstances - Routines and rituals of nutrition, feeding and eating in children with a gastronomy and their families

Opponent: Professor Juliet Goldbart, Manchester Metropolitan University

Huvudhandledare: Ebba Sundin, universitetslektor, medie- och kommunikationsvetenskap

Disputationen är digital och sänds via zoom.


Välkomna!