Konferens för praktiker inom socialt arbete

Vi firar World Social Work Day den 16 mars genom att bjuda in till en digital konferens med temat hållbart socialt arbete. Hållbarhet är ett begrepp som används i flera sammanhang. I utredningen om den nya socialtjänstlagen lyfts en hållbar socialtjänst, ibland används social hållbarhet som begrepp och i vårt nystartade socionomprogram har hållbart socialt arbete en särskild plats.