Utexpo 2021

Utexpo är vår examensmässa och en stor årlig höjdpunkt i slutet av vårterminen. Då visar hundratals studenter upp sina examensarbeten för andra studenter, allmänheten, näringslivet och Högskolans personal.

I år genomförs Högskolans traditionsenliga examensmässa digitalt. Välkommen att ta del av innovation och inspiration för en hållbar framtid! Mässan äger rum 2 och 3 juni.