Lärande möte med forskare, lärare och elever i projektet FDLIS

Lärare, forskare och elever har under tre år arbetat tillsammans i projektet FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan. Samarbetet FDLIS handlar om att förbättra barns och elevers måluppfyllelse i förskolan och skolan genom lärandeprocesser med digitala verktyg.

Samverkansparter inom projektet är Båstad kommun, Halmstad kommun, Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun och Ängelholms kommun tillsammans med Region Halland och Högskolan i Halmstad.

Det avslutande lärande mötet riktar sig till politiker, tjänstemän, skolledare, lärare och forskare.