Avslutningshögtid

Varje år genomför Högskolan en gemensam avslutningshögtid i samband med läsårets slut. I år är 4 juni datumet som du som avslutar dina programstudier vid Högskolan i Halmstad under läsåret 2020/2021 ska lägga på minnet.
Årets avslutning kommer att arrangeras digitalt på grund av den pågående pandemin men du kommer ändå att kunna fira din examen på ett festligt sätt. Du kan hålla dig uppdaterad via hh.se/avslutning då vi uppdaterar informationen löpande.

Avslutningshögtiden är också finalen på terminens sista vecka, avslutningsveckan, då många stipendier delas ut, programavslutningar och examensmässor arrangeras.