Disputation Sofie Lundström

Avhandlingens titel: Hälsa, levnadsvanor och erfarenheter av förändring av levnadsvanor hos personer med psykossjukdom. Hälsofrämjande aspekter inom psykiatrisk omvårdnad

Opponent: Professor Ove Hellzén, Mittuniversitetet

Huvudhandledare: Professor Ingela Skärsäter, Högskolan i Halmstad

Välkomna!