Disputation Carina Sjöberg

Avhandlingens titel: Barncentrerat förhållningssätt i perioperativ vård

Opponent: Docent Stefan Nilsson, Göteborgs Universitet

Huvudhandledare: Professor Jens Nygren, Högskolan i Halmstad

Välkomna!