Disputation Julia Söderström Malmborg

Avhandlingens titel: Pain and health in adolescents and young adults - pieces of a puzzle

Opponent: Docent Elin Ekblom Bak, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Huvudhandledare: Professor Ann Bremander, Högskolan i Halmstad

Under disputationen kommer respondent, opponent och betygsnämnd att närvara digitalt, men disputationen går att följa på skärm i Baertling med start kl 13.00.

Du hittar också länken till disputationen i menyn till höger.

Välkomna!