Disputation Julia Söderström Malmborg

Avhandlingens titel: Pain and health in adolescents and young adults pieces of a puzzle

Opponent: Docent Elin Ekblom Bak, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

Huvudhandledare: Professor Ann Bremander, Högskolan i Halmstad

Välkomna!