Inställt: Rydbergsseminarium

Under våren håller RLAS ett antal seminarier. Varje seminarium är 20 till 30 minuter, och efteråt finns det tid för diskussion och kanske en fika.

Status from Rydberg co-op pilots