Disputation: Jennie Cederholm Björklund

Avhandlingens titel: Value creation for sustainable rural development perspectives of entrepreneurship in agriculture

Handledare: Professor Jeaneth Johansson

Ordförande för disputationsakten: Docent Maya Hoveskog

Opponent: Professor Steffen Korsgaard

Betygsnämnd: Professor Lene Fors, Professor Johan Gaddefors, och docent Fawzi Halila

Ersättare: Docent Marie Mattsson