Disputation Britt-Mari Gilljam

Avhandlingens titel: Barns delaktighet i pediatrisk vård, om perspektiv, erfarenheter och möjligheter till förändring utefter barn med långvarig sjukdom

Opponent: Docent Maria Björk, Jönköping University

Huvudhandledare: Professor Petra Svedberg, Högskolan i Halmstad

Välkomna!