Sista anmälningsdag specialistsjuksköterska hösten 2020

Den 16 mars är sista dag att söka till våra specialistsjuksköterskeprogram hösten 2020. Du hittar mer information om vilka program du kan söka på vår webbplats eller antagning.se.