Antagningsbesked hösten 2020

Den 9 juli kommer antagningsbeskeden för hösten 2020. Glöm inte att tacka ja till din plats på antagning.se senast den 24 juli!

Läs mer på hh.se/nystudent