Internationella funktionshinderdagen 2019

Tema:
Universell utformning om att designa ett samhälle för alla

Föreläsare:
Per-Olof Hedvall, docent i rehabiliteringsteknik och design samt ämnesföreträdare för Certec, Lunds universitet

Arrangör:
Wigforssgruppen och Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad i samarbete med Halmstads kommun.

I samband med föreläsningen delar Halmstads kommun ut stipendier för 2019 års bästa studentuppsatser med funktionshinderinriktning.

Fritt inträde och ingen anmälan.
Välkommen!