Framtidens digitala lärande i skolan inspirationskonferens

Samarbetet FDLIS, Framtidens digitala lärande i skolan, handlar om att förbättra barns och elevers måluppfyllelse i förskolan och skolan genom lärandeprocesser med digitala verktyg. Samverkansparter inom projektet är Båstad kommun, Halmstad kommun, Hylte kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Varbergs kommun och Ängelholms kommun tillsammans med Region Halland och Högskolan i Halmstad.

Ungefär halvvägs in i projektet bjuder aktörerna in till en inspirationskonferens för att visa arbetet som pågår i de olika kommunerna. Konferensen riktar sig till politiker, tjänstemän och lärare som vill lära sig mer om projektet Framtidens digitala lärande i skolan, FDLIS, och mer konkret om de olika aktiviteter som pågår på kommunernas skolor och inom den forskning som kopplats till arbetet.