Inställt: Akademisk högtid

Nytt datum för akademisk högtid är den 23 april 2021