Disputation Helena Taubner

Avhandlingens titel: Afasi och narrativt aktörskap mediebilder, självberättelser och multimodala litteracitetspraktiker.

Opponent: Docent Per-Olof Hedvall, Lunds Tekniska Högskola


Huvudhandledare: Professor Åsa Wengelin, Göteborgs Universitet

Välkomna!