Språktoberfesten – en kompetensutvecklingsdag

Språktoberfesten den 29 oktober 2019 är en kompetensutvecklingsdag för ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk. Temat för i år är ”Svenska i en mångspråkig kontext”.

En kompetensutvecklingsdag för ämneslärare i svenska och svenska som andraspråk som undervisar i årskurs 7–9, gymnasium och vuxenutbildning. Fyra forskare inom svenska språket och en författare kommer att föreläsa inom temat under dagen. En dag för dig som ämneslärare för kompetens­påfyllnad och kollegial samvaro!

Dagen är kostnadsfri för dig som är anställd hos en arbetsgivare som har samarbetsavtal med RUC.

Föreläsare:

Staffan Nyström – professor i nordiska språk, Uppsala universitet
Maria Lim Falk – fil. doktor i nordiska språk, Stockholms universitet
Johan Järlehed – universitets lektor spanska, Göteborgs universitet
Richard Melkersson – universitetslektor, Högskolan i Halmstad

Regionalt utvecklingscentrum, Högskolan i Halmstad