Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet är ett rådgivande organ till rektor vad gäller kvalitetsarbetet vid Högskolan. Rådet har bland annat ansvaret för att stimulera kvalitetsutvecklingen och ska ha en god överblick över denna utveckling inom Högskolan. Rådet leds av prorektor och består av akademiernas utbildningsledare, högskoledirektören, studentkårens ordförande, programchefen för jämställdhetsintegrering.