DHC+ Summer School 2020

Den 23 till 29 augusti 2020 arrangeras Euroheat & Powers 8:e internationella sommarskola inom fjärrvärme och kyla i Karlshamn. Värd för sommarskolan är NetPort Science Park, NODA Intelligent Systems och Högskolan i Halmstad. Sponsorer är bland annat Karlshamn Energi och Södra Cell i Mörrum. Sommarskolan har tidigare arrangerats i städer som Paris (2019), Berlin, Helsingfors och Ljubljana. År 2020 är första gången som sommarskolan arrangeras i Sverige, och då på NetPort Science Park i Karlshamn, Blekinge.

Sommarskolan är en hel veckas intensivutbildning med föreläsande experter från industri och akademi inom området District Energy. Utbildningen kombinerar teori med praktik och studiebesök. Under utbildningsveckan kommer deltagarna bland annat att utveckla nya kompetenser baserat på ny kunskap och praktisera dem genom praktikfall, skapa nätverk, få internationell erfarenhet och en direktkontakt med industrin. Utbildningen hålls helt på engelska.
Utöver undervisningen och studiebesöken kommer deltagarna att få möjlighet att bekanta sig med de vackra omgivningarna i Blekinge, med rundturer i Karlshamn och i skärgården. Dessutom arrangeras välkomstmiddag, nätverksmingel och avskedsmiddag där deltagarna har möjlighet att träffas och diskutera i mer avslappnat format.

Målgruppen för sommarskolan är unga professionella utan specifik kunskap inom ämnesområdet, och kan vara både yrkesverksamma och studenter/doktorander från hela Europa.

Sommarskolan ligger helt i linje med Högskolan i Halmstads profilområde Smarta städer och samhällen. Högskolans forskare inom fjärrvärme kommer att bidra med sin kunskap och kompetens under sommarskolan.

DHC+ Summer School: www.euroheat.org/dhc-summer-school
Profilområde Smarta städer och samhällen: www.hh.se/smartastader
Högskolans forskningsmiljö RLAS (Rydberglaboratoriet för tillämpad naturvetenskap): www.hh.se/rlas

Populärvetenskapliga artiklar om Högskolans forskning om fjärrvärme i det digitala forskningsmagasinet Samspel:

Heat Roadmap Europe ritar om kartan för EU:s energiförsörjning:
http://samspel.hh.se/artiklar/2019-02-13-heat-roadmap-europe-ritar-om-kartan-for-eus-energiforsorjning.html

Värmedetektiven som kom in från kylan: http://samspel.hh.se/artiklar/2018-02-13-varmedetektiven-som-kom-in-fran-kylan.html