DHC+ Summer School 2020

Den 23 till 29 augusti 2020 arrangeras Euroheat & Powers 8:e internationella sommarskola inom fjärrvärme och kyla på distans. Värd för sommarskolan är NetPort Science Park, NODA Intelligent Systems och Högskolan i Halmstad. Sommarskolan har tidigare arrangerats i städer som Paris (2019), Berlin, Helsingfors och Ljubljana. År 2020 är första gången som sommarskolan arrangeras online.

Sommarskolan är en hel veckas intensivutbildning med föreläsande experter från industri och akademi inom området District Energy. Under utbildningsveckan kommer deltagarna bland annat att utveckla nya kompetenser baserat på ny kunskap och praktisera dem genom praktikfall, skapa nätverk, få internationell erfarenhet och en direktkontakt med industrin. Utbildningen hålls på engelska på distans.

Målgruppen för sommarskolan är unga professionella utan specifik kunskap inom ämnesområdet, och kan vara både yrkesverksamma och studenter/doktorander från hela Europa.

Sommarskolan ligger helt i linje med Högskolan i Halmstads profilområde Smarta städer och samhällen. Högskolans forskare inom fjärrvärme och AI kommer att bidra med sin kunskap och kompetens under sommarskolan.

Mer information: hh.se/dhc2020
DHC+ Summer School: www.euroheat.org/dhc-summer-school
Profilområde Smarta städer och samhällen: www.hh.se/smartastader