Kaffe på maten – Akademiskt skrivande, miniföreläsning

Johanna Jansson håller en miniföreläsning om akademiskt skrivande för studierna!
Vi bjuder på kaffe och kaka.