Akademisk högtid

Vid en akademisk högtid högtidlighålles och hyllas de akademiska framsteg som har gjorts på ett lärosäte. Nya professorer installeras, nya doktorer promoveras och andra akademiska framgångar uppmärksammas.

Under förmiddagen håller de professorer som ska installeras samt hedersdoktorn som ska promoveras föreläsningar och på eftermiddag är det dags för högtidsceremonin.

Alla hälsas välkomna till föreläsningar och ceremoni.