Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för lärarstudenter

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del av lärar­utbildningen. Under VFU får de studerande möjlighet att medverka i den pedagogiska verksamheten i förskolan eller skolan och även delta i lärares övriga arbetsuppgifter. Dessutom utför lärarstudenterna undersökningar kopplade till de högskoleförlagda studierna.

Information om VFU med anledning av coronavirus covid-19

Med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Högskolan i Halmstads interna rekommendationer avseende minimering av smittspridning av covid-19 har riktlinjer för VFU tagits fram.

Läs mer om VFU med anledning av coronavirus covid-19

VFU-guiden

VFU-guiden är ett komplement till utbildningsplanen och utgör anvisningar och riktlinjer för den verksamhets­förlagda utbildningen.

VFU-guiden

Information för:

Student på Högskolan?

Du hittar information om registerutdrag inför VFU och reseersättning på studentwebben.

VFU för lärarstudenter

VFU-databas

OBS – det går inte att logga in med HH-konto. Kontakta Högskolans VFU-samordnare för att få inloggningsuppgifter.

Inloggning VFU-databaslänk till annan webbplats

uppdaterad

2020-04-22

Kontakt

Dela