Att söka jobb hos oss

Högskolans rekrytering av medarbetare ska präglas av öppenhet, transparens och meritbaserad bedömning i linje med EU-kommissionens riktlinjer för rekrytering av forskare ”The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers”. Här hittar du information om rekrytering.

uppdaterad

Kontakt

Dela

Kontakt