Energigruppen vid Högskolan i Halmstad

Energigruppen vid Högskolan i Halmstad är en informell grupp som bedriver både undervisning och forskning.

Energigruppens medarbetare

Urban Persson, professor i förnybara energisystem

Urban Persson forskar om fjärrvärme- och kylsystem ur ett europeiskt perspektiv, med fokus på geografisk kartläggning av krav och tillgångar, investeringskostnadsmodellering, användande av överskottsvärme och integration av förnybara värmekällor. Han undervisar i kurser i geografiska informationssystem (GIS) och energidistribution i den byggda miljön. Han är medlem i Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskaps akademiråd och i styrkommitéen för forskningsmiljön RLAS.

Profilsida Urban Perssonlänk till annan webbplats

Artikel: Heat Roadmap Europe ritar om kartan för EU:s energiförsörjninglänk till annan webbplats

Sven Werner, professor emeritus i energiteknik

Sven Werner är inte längre aktiv inom utbildning, men han är fortfarande nyfiken på ytterligare utveckling av fjärrvärme. Han deltar i forskningsprojekt som rör olika aspekter av fjärde generationen fjärrvärme.

Profilsida Sven Wernerlänk till annan webbplats

Artikel: Forskning driver fram europeisk fjärrvärmelänk till annan webbplats

Artikel: Värmedetektiven som kom in från kylanlänk till annan webbplats

Fredric Ottermo, docent i energiteknik

Fredric Ottermo undervisar i kurser i tillämpad fysik, förnybara energisystem och vindkraft. Han forskar om vindkraft, till exempel integrationsfrågor, men också fysiska aspekter av specifika applikationer som vindkraftverk med vertikal axel. Fredric Ottermo är ledamot i RLAS styrkommitté.

Profilsida Fredric Ottermolänk till annan webbplats

Mei Gong, docent i energiteknik

Mei Gong undervisar i olika energirelaterade kurser. Hennes huvudområde för forskning är fjärrvärme, integrerade energisystem och exergyanalys. Mei Gong är medlem i Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskaps akademiråd.

Profilsida Mei Gonglänk till annan webbplats

Kristina Lygnerud, universitetslektor i energiteknik

Kristina Lygnerud forskar om affärsmodeller för fjärrvärme. Hon är också ansluten till Svenska miljöforskningsinstitutet IVL.

Profilsida Kristina Lygnerudlänk till annan webbplats

Svenska miljöforskningsinstitutet IVLlänk till annan webbplats

Heidi Norrström, arkitekt SAR/MSA och universitetslektor i energiteknik

Heidi Norrströms nuvarande forskning är ett tvärvetenskapligt projekt i samarbete med Halmstad Energi & Miljö och Malmö universitet som handlar om implementering av 4GDH, fjärde generationen fjärrvärme. Syftet är att undersöka acceptans för att identifiera eventuella hinder som kan uppstå när denna nya teknik introduceras. Inom arkitekturområdet är hennes forskningsfokus energieffektivitet och bevarande i existerande byggd miljö. Hon undervisar i vetenskaplig metod på kandidatnivå och på Masternivå håller hon kurser i bland annat hållbar byggnad och planering samt energi i byggnader.

Profilsida Heidi Norrströmlänk till annan webbplats

Erik Möllerström, universitetslektor i energiteknik

Erik Möllerström undervisar främst inom vindteknik men ansvarar även för solenergikurser som hålls i samarbete med Högskolan Dalarna. Hans forskning handlar om vindkraft och inkluderar vindkraftverk med vertikal axel samt systemrelaterad forskning om konventionell vindkraft. Erik Möllerström är avdelningschef för Avdelningen för bygg- och energiteknik. Han är också inernationell koordinator vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap.

Profilsida Erik Möllerströmlänk till annan webbplats

Artikel: Vertikalaxlade vindkraftverk kan bli ännu tystarelänk till annan webbplats

Helge Averfalk, universitetslektor i energiteknik

Helge Averfalk är programansvarig för programmet Ingenjör i hållbar energi. Han forskar om fjärrvärme- och kylsystem, med ett särskilt intresse för lågtemperaturaspekter. Han undervisar i kurser i energiförsörjning, fjärrvärmeteknik och energipolitiska verktyg.

Profilsida Helge Averfalklänk till annan webbplats

Artikel: Lågtempererad fjärrvärme hållbar lösning på framtidens värmebehovlänk till annan webbplats

Petter Eklund, universitetslektor i energiteknik

Petter Eklund undervisar huvudsakligen i elektroteknik och förnybar kraftproduktion. Hans forskning handlar främst om design av elektriska maskiner med permanentmagnet, med fokus på generatorer för förnybar kraftproduktion och alternativ till permanentmagneter med sällsynt jord.

Profilsida Petter Eklundlänk till annan webbplats

Luis Sánchez García, doktorand i fjärrvärme

Börjar 1 oktober 2020.

uppdaterad

2020-08-05

Kontakt

Dela